unikavæv
farvesætning
kontaktEt udvalg af større udsmykninger:

Den Danske Bankforening, København
Statens Planteavlsforsøg, Årslev
Psykiatrisk Børne- og Ungecenter, Næstved
Næstved Centralsygehus, Nuclearmedicinsk afd.
Spjellerup Kirke
Lyderslev Kirke
Sø- og Handelsretten, København
Vorbasse Fritidscenter
Middelfart Psykiatriske Hospital
Søndersø Skole


Et udvalg af større farvesætninger:

A.L. Passagen, Kolding
Social og Sundhedsskolen, Svendborg
CVU Uddannelsescenter, Holstebro
Espergærde Gymnasium
Nr. Nissum Seminarium
MacBaren Tobacco, Svendborg
Næstved Centralsygeshus, Onkologiskafd.
Vattenfall Danmark A/S, domicili Fredericia
Børnepsykiatrisk klinik, Næstved
Psykiatriske afsnit N1, N2, N4, S3 og G2 OringeVordingborg
Forhal, Næstved Sygehus
Forhal og IT Center, Ringsted Sygehus

Download et komplet curriculum som pdf fil