CV

KKArt - Birgitte Fløe

 

 

 

Kirketekstiler og farvesætning af kirker:

 

Tune Kirke –  vævet messehagel

Mønsted Kirke – vævet alterdug

Klitmøller Kirke – vævet alterdug

Silkeborg Kirke  - vævet messehagel og alterdug

Spjellerup Kirke – vævet antependium og 4 messehageler

Smerup Kirke – vævet gulvtæppe ved orgel

Rønninge Kirke – farvesætning af inventar

Lyderslev  Kirke – vævet antependium og kortæppe

 

 

Større udsmykninger:

 

Langeskov Idrætshal, 1986 - vægudsmykning i forhal – bemalet  jern

Boligforeningen Højstrups administrationsbygning,Odense, 1987 – vævet udsmykning i trappegang

Den Danske Bankforening, København, 1988  -  vægudsmykninger i reception – bemalet  jern

Statens Planteavlsforsøg, Årslev, 1989  -  gavludsmykning - bemalet jern og indfarvet mørtel   

Nedergården, Odense, 1989 og 1991  -  udsmykning af betonvægge   

Egevangen, Solbjerg, 1990  - vævet udsmykning i fællesrum 

Hunderupparken, Odense, 1991 – 2 gavludsmykninger – bemalet jern 

Skærbækværket, 1991 – kantine – bemaling af vægge og søjler

Stjernegården, Odense 1991 – 2 gavludsmykninger – bemalet jern 

Torpegården, Odense 1991 – 2 gavludsmykninger – bemalet jern

Herluf Trolleparken, Odense 1992 – 3 gavludsmykninger – bemalet  jern

Kolding Folkebibliotek, 1993  - vævet udsmykning i avislæsesal

Kolding Folkebiblioteks, 1997  - bogbus

VUC, Vejle, 1999  - vævet udsmykning i gangareal 

Psykiatrisk Børne- og Ungecenter, Næstved, 2000  - vævet udsmykning i opholdsrum 

H. Willum Nielsen A/S, Slangerup, 2001 – vævet udsmykning i trapperum 

Næstved Centralsygehus, Nuclearmedicinsk afd., 2003 - vævet udsmykning i venterum 

Østre Landsret, Kbh., 2004 – vævet udsmykning 

Ågården, Odense, 2004 – vævet udsmykning i mødelokale

Sø- og Handelsretten, Kbh., 2006 – vævet udsmykning i gang/venteareal

Spjellerup Kirke, Store Spjellerup, 2006 – vævet antependium

Vorbasse Fritidscenter, 2009 – vævet udsmykning i forhal

Lyderslev Kirke, 2010 – vævet antependium og kortæppe

Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, 2011 – vævet udsmykning ved indgang administrationsbygning

Middelfart Psykiatriske Hospital 2014 og 2016, vævede udsmykninger i forhal

Søndersø Skole 2015, vævet udsmykning i samlingsrum

 

Større farvesætninger:

 

Odense Andelsboligforenings administrationsbygning, 1987

Fynsværket, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1997 og 1999

Langeskov Rådhus, 1988

A.L. Passagen, Kolding, 1988  (tildelt Kolding Kommunes forskønnelsespris 1989)

Rødding Højskole, 1989

Odense Congress Center, 1989

Boligselskabet Århus Omegns administrationsbygning, 1990

Fyns Amts Familiecenter, Odense 1990 og 1995

Social- og Sundhedsskolen, Middelfart, 1992

Strib Sognegård, 1992

Social og Sundhedsskolen, Svendborg, 1992

SID Kursuscenter, Svendborg, 1993 og 1995

Årslev Rådhus, 1993

Plejecentret Humlehaven, Nr. Lyndelse, 1993

Kolding Folkebibliotek, 1993, 1996, 1999 og 2003

Hotel Svendborg, 1994 og 1996

Lillebæltshallen, Middelfart, 1994

Idrætshøjskolen i Sønderborg, 1995 og 2001

Institutionerne på Strandvænget, Nyborg 1995 og 1997

Børneinstitutionen Solgården, Odense 1995

Plejehjemmet Holmely, Årup

Skolefritidsordningen Lillebæltsskolen, Middelfart

Årup Rådhus, 1995

Middelfart Sygehus, Psykiatrisk afd., 1995

SID, Middelfart, 1996

Nordborg Slots Efterskole, 1996, 1997 og 2001

Middelfart Sparekasse, Vejle, 1996

Gymnastikhøjskolen ved Viborg, 1996 og 2001

Tømmerup Skole, Kalundborg, 1996

Fredericia/Middelfart Tekniske Skole, 1997

Rønshoved Højskole, 1997

Behandlingshjemmet Ågården, Odense, 1997, 2000 og 2003

Store Andst Efterskole, Vejen, 1997 og 2006

Espergærde Gymnasium, 1997, 1999  og 2004

Vestre Skole, Middelfart, 1997

Nr. Nissum Seminarium 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 og 2005

Allerød Gymnasium 1998, 2001 og 2004

Skive Seminarium, 1998 og 2002

Næstved Centralsygehus, personalekantine, 1998

Hansson & Knudsen, Odense, 1998

Skrillingeskolen, Middelfart, 1999 og 2002

CVU, Holstebro, 1999

MacBaren Tobacco, Svendborg 1999, 2001, 2002, 2004 og 2008

Skolefritidsordningen Østre Skole, Middelfart, 2000

Psykiatrisk Børne- og Ungecenter, Næstved, 2000 og 2003

Rungsted Gymnasium, 2000 og 2001

Told & Skat, Hillerød, 2000

HWN, Slangerup, 2000

Motionscenter, Bredebro, 2001 (slettes)

Reva Vest, Middelfart, 2001

Næstved Centralsygeshus, Onkologisk afd., 2001

Orion, Hostel, Hillerød, 2001 og 2005

Uldum Højskole, 2002

Ejendomskompleks i Hulgade, Svendborg, 2002

Fyns Amts Behandlingscenter, Odense, 2003

Næstved Centralsygehus, Nuclearmedicinsk afd.,2003

Træningscenter, Assens Sundhedscenter, 2003

European Agency for Development in Special Needs Education, Middelfart, 2004

Skive Rådhus, 2004

OC Huset domicil, Haslev, 2004

Skive Kaserne, 2005

Odense Universitets Hospital, Afd. A, 2005

Bülow og Nielsen domicil, Søborg, 2005

Vattenfall Danmark A/S, domicil, Fredericia, 2006

Rønninge Kirke, 2006

Vattenfall Danmark A/S, Nordjyllandsværket, 2007

Kemp & Lauritzen, domicil, Albertslund 2008

Ringe Fri- og Efterskole, 2008 og 2011

Bramstrupkollegiet, Odense, 2008

Børnepsykiatrisk Klinik, Næstved, 2009

Vattenfall Danmark A/S, domicil, Esbjerg, 2009

Psykiatrisk åbent og lukket afsnit N1 og N2, Oringe, Vordingborg, 2010

Psykiatrisk skadestue og lukket afsnit, Slagelse Sygehus, 2010

Retspsykiatrisk afd. N4, Oringe, Vordingborg 2011

Distriktspsykiatrien Nykøbing Falster 2011

Psykiatrisk administration og uddannelsesafsnit, Køge psykiatriske Sygehus 2012

STU, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, Ejby 2012

Kantine, Oringe, Vordingborg 2012

Afsnit S3, S6 og G2, Psykiatrien i Vordingborg 2012

Forhal, Næstved Sygehus 2013

Ældrecenter Fænøsund, Middelfart 2014

Karkirurgisk afsnit, Slagelse Sygehus 2014

Forhal og IT center, Ringsted Sygehus 2014, 2016 og 2017

Reumatologisk afsnit, Holbæk Sygehus 2015

Vattenfall A/S, Kolding 2015

Slagelse Sygehus, afd G2 2016

Ringe Friskole SFO 2017

Demensplejehjem, Lejre 2018

Region Sjælland IT Center 2018

Venterum Slagelse Sygehus 2018

 

Rådgiver ved indkøb af kunst:

 

4 afsnit på Psykiatrisk Hospital i Vordingborg i perioden 2010-2012

Børn- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde 2012

Psykiatrisk Hospital i Middelfart 2012-2014

Forhal, Næstved Sygehus 2013

Strib Skole 2014

 

Udvalgte udstillinger:

 

Kunstnernes Påskeudstilling, 1982, 1984 og 1987

Esbjeg Kunstpavillon, 1983

Nordisk Tekstiltrienale, 1982/83

Odense Kunstmuseum, 1983

Norköping Kunstmuseum, 1985

Kunstnernes Sommerudstilling, 1985

Charlottenborgs Forårsudstilling, 1986

Filosofgangen, Odense, 1987

Kunstmuseet Jelenia Gora, Polen, 1990

Galeria Sztuki, Jelenia Gora, 1992

Haderslev Kunstmuseum, 1993

Institute of Industrial Design, Warszawa, 1993

Tønder Kunstmuseum, 1994

Filosofgangen, Odense, 1995

Koldinghus, 1996

Upside down – Inside out, Rundetårn, 1998

Munkeruphus, 1999

Trapholt 2002

Janus Bygningen, Tistrup 2002

SAK, Svendborg, 2004

Seperatudstillingen RUM+, Stensalen, Kunstindustrimuseet Kbh., 2005

Galleri 5, Middelfart, 2008

Dansk Svenska Kompaniet, Skåne, 2008

Kultur Øen, Middelfart, 2009

Levins Hus, Faaborg, 2010

Fredericia Kunstforening, 2011

”I tråd med tiden, væv 2011”, Kunstetagerne  i Hobro, 2011

Vandtårnet, Bogense 2012

Brenderup Højskole, 2013

Artapestry5, Silkeborg Bad, Kulturcentrum Ronneby Sverige, Mark Rothko Art Center Letland og Arad Museum of Art Rumænien 2018-2019

Hørvævsmuseet på Krengerup 2018

Østfyns Kunstforening 2018

 

Design:

 

Kollektion bestående af 8 gardinmønstre i 48 farvestillinger for Pagunette A/S, 1995 og 1997.

Kollektion bestående af 2 gardinmønstre i 8 farvestillinger for Contrast, 2001

 

Medlem af:

 

BKF (Billedkunstnernes Forbund)

DKoD (Danske kunsthåndværkere og Designere)

 

Tillidshverv:

 

Danske Kunsthåndværkeres bestyrelse 1985-1988 og 2006-2010

Censor ved Kunstnernes sommerudstilling i Tistrup 1989 og 1990

Repræsentantskabet Designskolen i Kolding 2006-2010

Bestyrelsesmedlem Kunsthallen Brandts, Odense  fra 2010-2013

Medlem af Middelfart Kommunes Billedkunstråd fra 2008 - 2018, formand fra 2010-2014