Fibre, strukturer og stoflighed er det tekstile udtryks kendetegn, og materialerne er min største inspirationskilde.

Det malede, foldede papir, som jeg i flere år har anvendt i mine vævede baner, har inspireret til at udfordre de givne vandrette og lodrette linjer, som ligger implicit i væveteknikken.

Med rod i nordisk design og tekstiltradition søger jeg stramhed og forenkling i mine arbejder og eksperi-menterer med at give teks-tilkunsten et tidssvarende udtryk


"I sit eget spor I" vævning i bemalet foldet papir og hør - 38 x 228
 unikavæv
farvesætning
cv
kontakt